O Nas

Szymon Bywalec - zdjęcie

Szymon Bywalec

Ścieżka muzycznej edukacji wiodła od Państwowej Szkole Muzycznej I, a później II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, poprzez studia na  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego na wydziale Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej na kierunku – dyrygentura, w zakresie dyrygentury symfoniczno-operowej oraz Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie oboju, a zakończyła się na zdobywaniu  doświadczeń poprzez udział w licznych konkursach, warsztatach i festiwalach. Współpraca z najlepszymi dyrygentami, orkiestrami i chórami, ostatecznie ukształtowały muzyczne preferencje, które nie ograniczają się do klasyki, ale szczególnie bliskich sercu prawykonań, zarówno muzyki dawnej jak i współczesnej, z których wiele zostało zarejestrowanych na potrzeby radia i publikacji płytowych. Dorobek muzyczny został doceniony poprzez liczne nagrody przyznane w Polsce i na świecie, zaś dorobek naukowy poprzez uzyskanie tytułu doktora habilitowanego.

Obecnie kształci nowe pokolenia jako profesor katowickiej Akademii Muzycznej, zaś jako aktywny dyrygent na stałe prowadzi Orkiestrę Muzyki Nowej jednocześnie współpracując z wieloma chórami i orkiestrami, filharmonicznymi, radiowymi i kameralnymi w Polsce i za granicą.

Katarzyna Naliwajek

Muzykolog i wielbiciel muzyki.
Edukację muzyczną uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale muzykologii, którą potem pogłębiała w czasie studiów doktoranckich i udziału w licznych seminariach i wystawach. Pracując od 2007 roku na Uniwersytecie Warszawskim, angażuje się jednocześnie w działalność wielu instytucji, w tym Związku Kompozytorów Polskich, Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. W badaniach naukowych szczególnie skupia się na tematyce muzyki okresu okupacji oraz zapomnianą twórczością kompozytorską. Efektem tych prac są wystawy i publikacje prezentowane zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym nagrodzona multimedialna wystawa „Muzyka w okupowanej Polsce 1939-1945”. Wystawa przedstawiająca bogactwo muzyczne tamtego okresu, ukazuje również skutki polityki eksterminacyjnej Trzeciej Rzeszy na terenach okupowanych, oraz celowe i planowe wyniszczania  polskich elit, w tym muzycznych. Wystawa porusza również tematykę istnienia muzyki w obozach koncentracyjnych i zagłady. Ta tematyka również jest poruszana w licznych wykładach i prelekcjach w Polsce i za granicą, w tym również dla Polskiego Radia.

Joanna Szymala

Pochodząca z Żor kompozytorka jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach o kierunku Kompozycja i teoria Muzyki, oraz Jazz i muzyka estradowa. Po ukończeniu studiów doskonaliła swój warsztat biorąc udział w wielu warsztatach mistrzowskich i konsultacjach z wybitnymi przedstawicielami świata muzyki, oraz brała udział w wielu projektach i wydarzeniach muzycznych, nawiązując współpracę z twórcami z Polski i zagranicy. Zwieńczeniem kontynuowanej  działalności naukowej było uzyskanie w 2019 roku tytułu doktora sztuk muzycznych.

Jako kompozytorka tworzy muzykę poważną, zarówno kameralną jak i symfoniczną, ale także elektroniczną i elektroakustyczną, a jej kompozycje są wykonywane w czasie licznych koncertów i festiwali. Uznanie krajowe i zagraniczne przynosi jej również kariera wokalna, w której łączy muzykę rozrywkową z elementami jazzu , a niektórych utworów z jej dorobku muzycznego można wysłuchać na dedykowanej stronie internetowej

Jakub Koszyk

Z zawodu fizjoterapeuta, który kształcił się w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Śląskim Uniwersytecie Medycznym  i, który aktualną pracę w Krakowie traktuje jako nie tylko zawód, ale i pasję. Kolejną pasją jest muzyka: zarówno rozrywkowa, rockowa, jak i filmowa, którą od dłuższego czasu tworzy, zgłębiając jednocześnie wiedzę i nabywając umiejętności na polu produkcji muzyki elektronicznej, oraz szeroko pojętego miksu oraz masteringu.

Obecnie w realizacji zainteresowań artystycznych dominuje głównie kompozycja i produkcja utworów elektronicznych oraz współpraca na tym polu z innymi twórcami, również zagranicznymi. Najnowsza produkcja w której uczestniczył jako jeden z producentów muzycznych, to album amerykańskiego artysty „1nightinparis – A Legend Is Born”  oraz świeżo opublikowany  utwór JEMK feat. Gabriela Foksa – Days gone by.